O Muszkinie

Muszkin to jeden z projektów Aleksandry Ziemlańskiej, która przez kilka lat redagowała serię „Literatura Czeska” w Oficynie Wydawniczej Atut we Wrocławiu.
Do zadań należało m.in. pisanie i składanie wniosków o granty na dofinansowanie czeskich publikacji, kontakty z autorami i tłumaczami (najlepszymi polskimi bohemistami), redakcja i opracowanie graficzne publikacji, realizacja techniczna, organizacja spotkań z autorami, a także działania promocyjne.