Realizacje

Zrealizowane publikacje (dtp)

Tomiki poetyckie

Andrzej Czcibor-Piotrowski, Autoportrety
Leszek Budrewicz, Wieczna teraźniejszość
Robert Bly, Wiersze
Adam A. Zych, Wiersze oświęcimskie
Aleksander Najda, Camera obscura
Agnieszka Wolny, Mocno poszukiwana
Gabriel L. Kamiński, Wratislavia cum figuris
Mikołaj Sarzyński, Ty albo zupełnie inny obłęd

Proza

Seria „Literatura Czeska”
Seria „Literatura Słowacka”
Seria „Z Niedźwiadkiem”: Małgorzata Lutowska, Elżbieta Krzemińska, Wacław Grabkowski, Jarosław Kolasiński, Olga Jaworska, Wanda Witter
Elżbieta Krzemińska, Nim zakwit jabłonie, Do widzenia, wiosno, Ptaki bogini mądrości
Urszula Kozioł, Postoje pamięci
Jerzy Łukosz, Szczurołap z Ratyzbony, Klauzura w kuszetce
Seria „Dzieła Zebrane” Wiesław Kielar: Nasze młode lata, Anus mundi, Życie toczy się dalej
Wiesław Wodecki, Herbata na żyletkach
Augustyn Baran, Tau tau
Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski

Publikacje naukowe

Seria „Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezská vědecká obec”, Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.)
Seria „Czeski Horyzont”
Seria „Spotkania Dolnośląskie”
Seria „Via Communicandi”
Zeszyty naukowe „Filoteknos”
Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka, tom I i II, red. Stanisław Bereś
Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, red. Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski
Solidarnie ku wolności. Problemy transformacji politycznych w środkowej i wschodniej Europie, red. Dariusz Dąbrowski
Szlak do wolności. XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Konferencja w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 7-8 października 2006
Leszek Szaruga, Ludzki język muz. Czytanie Różewicza
Wrocław literacki, red. Marta Kopij, Wojciech Kunicki, Thomas Schulz
Stefan Kiedroń, Christian Hofman von Hofmanswaldau und seine ‘niederländische Welt’
Dziedzictwo artystyczne Żagania, red. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka
Jerzy Łukosz, Imperia i prowincje. O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku
Niemcy jako państwo cywilne. Studia nad niemiecką polityką zagraniczną, red. Klaus Bachmann, Piotr Buras
Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura
Lokalnie – globalnie / Relevant across Cultures, red. Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Agata Zarzycka
Rozważając fantasy. Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty literatury i filmu fantasy, red. Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz
Ewa Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej
Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław, red. Barbara Kalla, Bożena Czarnecka
Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief, red. Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka
Jerzy Achmatowicz, Nican Mopohua. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531 roku
Psychologiczne konteksty komunikacji, red. Jarosław Klebaniuk
Préparation aux examens en langue française, Małgorzata Bazan, Maria Ćwikła, Bogna Malanowska, Anna Rydz, Pascale Seux, Grażyna Sojka, Halina Sudoł, Joanna Wróbel
Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Streszczenia referatów
Rafał Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie / Das Leben im früheren Langenbielau
Rafał Brzeziński, Gospody u stóp Gór Sowich. Studia z dziejów gastronomii Bielawy do  1945 roku
Romuald M. Łuczyński, Tropami śląskiego dziedzictwa
Romuald M. Łuczyński, Chronologia dziejów Dolnego Śląska

Tomiki rozkoszne i literatura dziecięca

Czesław Rodziewicz, Barwy miłości
Zenon Harasym, Ryszard Waksmund (wybór i oprac.), W krainie dzieciństwa
Seria „Baśniokrąg”